Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Beheersing echte meeldauw in glastuinbouw zonder Rocket soms een echte puzzel

Meer dan een decennium hadden telers de beschikking over het fungicide Rocket voor de bestrijding van echte meeldauw. In teelten als komkommer, tomaat, roos en gerbera behoorde Rocket tot de standaardmiddelen in de strijd tegen echte meeldauw. Wat zijn alternatieven nu de toelating van Rocket eind dit jaar komt te vervallen?

Jeanette Vriend, coördinator Effectief Maatregelenpakket Glastuinbouw Nederland

Gewasbescherming wordt steeds meer een uitdaging
De laatste jaren verdwijnen er steeds meer chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dit komt doordat nieuwe wetenschappelijke inzichten geleid hebben tot strengere beoordelingscriteria voor werkzame stoffen. Ook hebben de middelen die overblijven steeds minder toepassingen per teelt of per jaar. De mogelijkheden voor telers nemen hierdoor verder af en resistentie ligt op de loer. Daarnaast staan thema’s als biodiversiteit, waterkwaliteit en residuen in voedsel volop in de publieke aandacht. Deze ontwikkelingen zorgen voor een flinke uitdaging in de hele sector.

Meeldauwbestrijding in sommige gewassen een echte puzzel
“Het wegvallen van Rocket maakt de meeldauwbestrijding in bijvoorbeeld komkommer een echte puzzel’, zegt Jeanette Vriend, coördinator Effectief Maatregelenpakket Glastuinbouw Nederland. “Telers konden lezen en schrijven met Rocket. Het middel werd vooral ingezet vanwege zijn zachtheid voor het gewas en zijn sterke curatieve werking. Bovendien werden door de sterke nevenwerking op Mycosphaerella in de gewasgroep komkommer twee ziekten in één klap bestreden”.

Voor een effectieve bestrijding van echte meeldauw is het nu  belangrijker dan ooit dat alle puzzelstukjes kloppen. Dat vraagt een andere manier van denken dan in het verleden. Zaken als rassenkeuze, het werken aan een weerbaarder teeltsysteem en een juiste inzet van biologische en chemische middelen zijn cruciaal. De aanpak moet van begin tot eind kloppen en ook nog eens toekomstbestendig zijn.

“Bij deze geïntegreerde aanpak van de gewasbescherming hoort ook wél de mogelijkheid gebruik te kunnen blijven maken van de medicijnkast, zodat je kan corrigeren als dat nodig is. Toelatingshouders moeten dan ook blijven werken aan nieuwe middelen, juist ook voor kleinere teelten”, aldus Vriend. “Onderzoek en delen van kennis zijn nu nog belangrijker, zeker in een gewas als komkommer waar gewasveiligheid cruciaal is voor een optimale opbrengst”.

Chemische én biologische middelen
“Het wegvallen van Rocket is in een aantal teelten zeker vervelend, beaamt Joop de Hoog, Technisch Adviseur bij toelatingshouder Certis. “Gelukkig hebben we de laatste jaren ons pakket kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe meeldauwmiddelen die breed toepasbaar zijn in veel verschillende teelten”, vertelt De Hoog. “Deze middelen, zowel chemische als biologische (zogenaamde biorationals), kunnen telers helpen in de strijd tegen schimmels. De afwisseling van chemische middelen met biorationals kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om problemen met resistentie te voorkomen. Dat is zeker bij het smaller wordende middelenpakket van groot belang”, aldus De Hoog.

Vier alternatieven
“Momenteel hebben we maar liefst vier meeldauwmiddelen in ons pakket”, gaat hij verder. Welke keuze je maakt is onder andere afhankelijk van met welke ziekte je te maken hebt en in welk stadium de aantasting is. Het middel Fungaflash bijvoorbeeld komt uit dezelfde chemische groep als Rocket. Dit middel kan zowel preventief als curatief toegepast worden tegen zowel echte meeldauw als Botrytis. In de hogere dosering is Fungaflash één van de allerbeste curatieve middelen op de markt” vertelt De Hoog.

“Telers kunnen ook kiezen voor Frupica. Dit middel heeft vooral een preventieve werking tegen echte meeldauw en Botrytis. In komkommer heeft Frupica ook een hele goede werking tegen Mycosphaerella”, legt hij uit.

“Een relatief nieuw middel met een specifieke werking tegen meeldauw is Takumi. Het middel werkt zowel preventief als curatief. De werking komt voor het oog wellicht wat traag op gang, maar de duurwerking is lang”, is de ervaring van De Hoog. In 2020 demonstreerde hij dit effect in proeven in paprika in het Certis Innovation Center in Naaldwijk. Voor een betere aanvangswerking werd in de proeven de biorational Karma toegevoegd. Karma heeft een direct effect op de schimmel die zich aan de buitenzijde van het blad vertoont. Zowel Karma als Takumi zijn ideale partners in een tankmix en dus zeer interessant in het kader van resistentiemanagement.

Verduurzamen van de gewasbescherming doe je samen
“Bij Certis blijven we volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe middelen. Met steeds innovatievere middelen, kennis en technologie ondersteunen we telers. Verduurzamen van de gewasbescherming brengt voor alle partijen uitdagingen met zich mee. Het vraagt bijvoorbeeld om meer kennis, aanpassingen en nieuwe werkwijzen. Het is echt iets wat we samen moeten doen”, besluit De Hoog.

Meer informatie over meeldauwbestrijding >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.