Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Behoud evenwicht in een geïntegreerd spintsysteem in vruchtgroenten

De hogere temperaturen in combinatie met een schrale droge wind zorgen ook in vruchtgroentegewassen voor een sterke groei van de spintpopulatie. In gewassen waar spint wordt bestreden met natuurlijke vijanden, kan daardoor het evenwicht verloren gaan. Een correctie met goed integreerbare middelen helpt de balans te herstellen.

Kies het juiste correctiemiddel
De spintdruk en omstandigheden bepalen de keuze voor het juiste middel. Nissorun® werkt tegen eieren en het larvale stadium van spint. Zet daarom Nissorun solo tijdig in. Bij aanwezigheid van voldoende roofmijten kunt u volstaan met één tot twee correcties Nissorun om het evenwicht te herstellen.

Bij een meer gevestigde spintpopulatie is toepassing van Nissorun in combinatie met ERII® een pré. Herhaal de toepassing na 7 dagen als het evenwicht na toepassing niet voldoende herstelt of het schrale weer aanhoudt. ERII werkt na opdrogen als een verstikkende coating op alle spintstadia, raken is hierbij essentieel. ERII geeft de beste werking bij sneldrogende omstandigheden.

Door de kop spuiten
Spint zorgt voor ongewenste groeiremming. Bespuit alleen het bovenste gedeelte van de plant. Dit is voldoende om de groei te behouden. Natuurlijke vijanden als Phytoseiulus, Feltiella en Macrolophus doen de rest.

Advies

  • Inzetten in IPM-systeem op toenemende plaagdruk
  • Bespuit het bovenste 50 cm van de plant
  • Dosering Nissorun vloeibaar 0,02% (0,3 L/ha)
  • Dosering ERII i.c.m. Nissorun 1% (10 L/ha)

Lees hier meer over Nissorun vloeibaar en ERII.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.