Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Beperk slakkenschade

Slakken kunnen veel schade veroorzaken in diverse akkerbouw- en groentegewassen. Deze schade bestaat uit kwaliteitsverlies en opbrengstderving. De wisselvallige weersomstandigheden van afgelopen zomer waren ideaal voor slakken. De populatie slakken lijkt dan ook groter dan ooit.

Het wisselvallige weer was ideaal voor de ontwikkeling van de slakken populatie

Schade aan gewassen
Over het algemeen zijn slakken het meest actief in het voor- en najaar wanneer het vochtig is, maar ook in koele, natte zomers. Normaal gesproken zijn er 2 generaties slakken per jaar maar tijdens vochtige zomers kunnen er meerdere generaties voorkomen. De slakken die schade aanrichten aan akkerbouw- en groentegewassen zijn meestal de grauwe veldslak (Deroceras spp.) en de zwarte wegslak (Arion spp.). Deze slakken eten hoofdzakelijk zachte plantendelen, jonge kiemplanten en kiemende zaden.

Snelle uitbreiding populatie
Slakken kunnen zich enorm snel uitbreiden. De meeste slakken zijn tweeslachtig maar moeten voor voortplanting wel paren. Na paring legt elke slak (vanaf april) zijn eitjes in slijm onder aardkluiten, boomschors etc. Uit de eitjes komen na een week of 3 kleine slakjes die zich meteen beginnen te voeden. 2 maanden later zijn deze slakken volwassen en klaar voor verdere voortplanting. Tijdens de winter wachten de eitjes met uitkomen tot gunstige weersomstandigheden in het voorjaar.

Kiemende zaken en jonge kiemplantjes
De komende tijd zullen gewassen als graszaad, koolzaad en wintergranen gezaaid gaan worden. Slakken eten graag de kiemende zaden en de jonge kiemplantjes op met een slechte opkomst en dunne stand tot gevolg. Ook groenbemesters zijn naast voedsel ook een goede schuilplaats voor slakken waardoor ze makkelijker de winterperiode doorkomen.

Overwinteren
In het najaar overwinteren slakken onder bladeren, tussen aardkluiten of in de grond om de kou te weerstaan. Door vorst kan een deel van de slakken afsterven. De slakken die de winter overleven ontwaken weer door de voorjaarswarmte. Onder de huidige natte omstandigheden zullen slakken langer actief naar voedsel blijven zoeken. Het is dus belangrijk om nu slakkenvraat en verdere opbouw van de populatie slakken te voorkomen.

Bestrijding
Om de druk van slakken laag te houden is het belangrijk om de grond niet te kluiterig te houden. Ook de keuze van de groenbemester kan een rol spelen. Verder is het belangrijk om de slakken tijdig te bestrijden. Dit kan met slakkenkorrels als Iroxx, Derrex of Mollux. Gebruik een slakkenmatje om de aantallen slakken te monitoren. Strooi de korrels zodra slakken worden waargenomen of als er vraatschade wordt verwacht. Deze behandeling kan worden herhaald als alle korrels zijn weggevreten en er nog steeds slakken worden waargenomen. 

Lees meer informatie over slakkenbestrijding >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.