Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Bescherm pioenrozen tegen de vernietigende slawortelboorder

Binnenkort zullen de volwassen slawortelboorders uitvliegen. Monitor deze periode uw percelen om te bepalen wanneer de vlucht begint.

Wanneer bestrijding starten?
Circa drie weken na het uitvliegen van de volwassen slawortelboorders is het tijd de nieuwe jonge larven van dit seizoen te bestrijden. Alleen de eerste weken zijn larven goed te bereiken en te bestrijden met BotaniGard WP. In de loop van de tijd kruipen larven steeds dieper de grond en veroorzaken een enorme schade aan de wortelstokken van pioenen.

Larve aanpakken met schimmel
In de teelt van pioenen en enkele andere zomerbloemen is de slawortelboorder een lastige plaag. De larve vreet aan de wortels en veroorzaakt uitval van planten. BotaniGard WP is een insecten parasitaire schimmel op basis van Beauveria bassiana stam GHA. Vocht en voldoende hoge temperatuur zijn belangrijk voor een goede werking

 

Advies

  • Start toepassing van BotaniGard WP 3 weken na de vlucht van de slawortelboorder
  • Voer drie bespuitingen uit met 1,5 kg per hectare met een interval aan van 7 - 10 dagen
  • Gebruik voldoende water
  • Spuit op vochtige grond, bij voorkeur in de regen of net voor de regen. Als er onvoldoende regen valt, is beregenen noodzakelijk.

Lees meer Informatie over BotaniGard WP


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.