Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Bescherm pootgoed direct vanaf opkomst tegen Phytophthora

Ondanks het koude voorjaar zien we toch de eerste aardappelen boven komen. Met de huidige vooruitzichten is het te verwachten dat de aardappelen zich snel zullen gaan ontwikkelen. Het is, zeker met de wisselvallige weersomstandigheden, van groot belang om pootgoed meteen vanaf opkomst te beschermen tegen Phytophthora en virus. Versilus onderscheidt zich door de mogelijkheid om vanaf opkomst in een 5-daags schema te spuiten in combinatie met Olie-H/Kompaan.

Optimale bescherming
In de beginfase ontwikkelt het loof zich zeer snel. De lokaal systemische werking van Versilus geeft jonge bladeren en stengels een goede bescherming tegen Phytophthora. Versilus mag toegepast worden vanaf opkomst in een 5-daags schema, wat extra zekerheid biedt. Het middel kan gecombineerd gespoten worden met  Olie-H en Kompaan waardoor het perfect past in de pootgoedteelt.

Advies

  • Toepassen vanaf opkomst van het gewas
  • dosering 0,4 kg/ha in combinatie met Olie-H/Kompaan
  • Spuitinterval minimaal 5 dagen

Lees meer informatie over Versilus 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.