Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Bescherm uien op een natuurlijke wijze tegen aaltjes

De uienteelt is in het bouwplan van veel telers een van de hoofdtakken waar het bedrijf op draait. Traditioneel worden op de kleigronden van Flevoland en Zeeland veel uien verbouwd. De laatste jaren zien we echter dat uien steeds vaker op lichtere gronden geteeld worden. Een extra uitdaging op dit soort gronden is dat de hogere druk van verschillende soorten aaltjes eerder voor schade zorgt.

Natuurlijk beschermen tegen aaltjes
Dit betekent overigens niet dat op kleigronden geen schade voorkomt van aaltjes. Wortelknobbelaaltjes en vrijlevende aaltjes (Trichodorus soorten) kunnen op alle grondsoorten behoorlijk wat schade veroorzaken. Om problemen met aaltjes te voorkomen kan NEMguard ingezet worden. NEMguard is een natuurlijk product op basis van knoflook-extract.

PlanetProof
Gebruik van NEMguard past uitstekend binnen de richtlijnen van PlanetProof. De actieve stof van het middel telt namelijk niet mee waardoor er meer mogelijkheden voor onkruid- en schimmelbestrijding ontstaan. Bovendien levert inzet van NEMguard een bonuspunt op.

Biologische teelt
NEMguard is opgenomen op de Nederlandse Biologische Inputlijst en mag dus worden toegepast in de biologische teelt.

Advies

  • Dosering 20 kg/ha
  • Toepassen in de rij tijdens zaaien
  • Zorg voor voldoende vocht voor een optimale werking

Lees meer informatie over NEMguard DE

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.