Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Beter bestrijdingsresultaat én minder kans op resistentie-ontwikkeling

Onderdeel van verantwoord resistentiemanagement is het doelbewust combineren van middelen tegen een specifieke ziekte of plaag. Een geslaagd voorbeeld is de gecombineerde inzet van Takumi en Karma, die een zeer sterke meeldauwbestrijding laat zien. “Bijkomend voordeel is dat Karma een visueel snelle aanvangswerking heeft”, zegt technisch adviseur Joop de Hoog.

Takumi ontleent zijn effectiviteit tegen meeldauw aan een krachtige, meervoudige werking. De actieve stof grijpt in op meerdere levensprocessen van de meeldauwschimmel. Wanneer Takumi tijdig wordt ingezet is vooral de preventieve werking erg sterk en blijven nieuw gevormde plantendelen lang vrij van meeldauw. De actieve stof cyflufenamid (FRAC U6) wordt translaminair opgenomen in het blad, waardoor het zowel de boven- als onderzijde beschermt tegen infectie. Cyflufenamid behoort tot een chemische groep waarin geen andere middelen zitten. Dat maakt het bijzonder geschikt als afwisselpartner.

Takumi mengen
Van de actieve stof van Takumi is in granen waargenomen dat bij eenzijdig gebruik resistentie-ontwikkeling plaats kan vinden. Het internationaal werkende FRAC (Fungicide Restistance Action Committee) raadt daarom aan om het middel te mengen met een product met een andere werkingswijze. “Deze aanbeveling nemen wij over”, licht technisch adviseur Irma Lukassen toe. “In combinatie met Karma hebben wij uitstekende resultaten gezien in alle proeven met gewassen waarin Takumi is toegelaten, zowel in aardbeien en vruchtgroenten als in de sierteelt.”

Karma: geen resistentiegevaar
Karma is een curatief werkend biologisch fungicide op basis van kaliumwaterstofcarbonaat. Schimmelsporen en -draden die in contact komen met de werkzame stof verschrompelen door osmotische druk, pH-verandering en inwerking van bicarbonaat. De schimmeldraden en -sporen drogen hierdoor snel uit. Lukassen: “Tegen Karma hebben schimmels zelfs na jarenlang gebruik geen resistentie opgebouwd. De directe contactwerking zorgt voor een snel aanvangseffect, wat ideaal is bij een bestaande aantasting”.

Voor Karma gelden geen beperkingen ten aanzien van residu, veiligheidstermijn (1 dag) en re-entry. Het aantal toegestane bespuitingen bedraagt 8 keer per teeltcyclus of per 12 maanden. Hierdoor is het behalve in combinatie met Takumi (max. 2x per jaar) ook solo of in combinatie met andere middelen toepasbaar. Het advies is om Karma niet meer dan twee tot  vier keer achter elkaar (blokbehandeling) te gebruiken.

1 + 1 = 3
De Hoog merkt op dat Karma voor de snelle, curatieve aanvangswerking zorgt. Takumi brengt een krachtige, preventieve duurwerking in, die in de weken daarna zichtbaar wordt. “Ik noem dit het 1+1=3 effect”, vervolgt hij. “In augustus hebben wij op het Certis Innovation Center twee proeven laten zien met aangetaste paprika. Meeldauw is in deze teelt lastig te bestrijden. Twee gecombineerde bespuitingen met Takumi en Karma hadden de aantasting echter tot staan gebracht en voorkwamen verdere uitbreiding.” 

Het spuitinterval bedraagt volgens het etiket 7 dagen. Stel de installatie goed af en spuit zorgvuldig, want Karma is een contactmiddel dat de schimmel en sporen echt moet raken.

Lees meer over resistentie>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.