Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Bladluisbestrijding paprika dit jaar een uitdaging

Veel paprikatelers hebben dit jaar al vroeg last van bladluizen in het gewas. Het betreft de groene perzikluis (Myzus persicae). Ondanks dat het geen onbekende luissoort is, krijgen telers hem maar moeilijk onder controle. Uit onderzoek blijkt dat Gazelle heel goed ingezet kan worden om deze luis te bestrijden.

Onderzoek in het CIC: Luizenbestrijding met Gazelle op paprikaplanten

Effectiviteitsproef
In het Certis Innovation Center in Naaldwijk is de effectiviteit van Gazelle op de groene perzikluis getest. Hiervoor hebben we, samen met een aantal klanten, luizen uit de praktijk verzameld en uitgezet in petrischalen en op paprikaplanten. Vervolgens is Gazelle toegepast in de standaard luisdosering van 0,025%. Uit de proef bleek dat 6 dagen na toepassing van Gazelle 90-95% van de luizen bestreden was, zowel in de petrischaal als op de plant.

Optimale spuittechniek
Gazelle werkt via direct contact en opname door het insect. De werkzame stof wordt snel door het blad opgenomen en verspreidt zich translaminair en systemisch door het gewas. De sapstroom brengt het middel bij de groeipunten. Hierdoor is het gewas lang beschermd. Bij deze hoge luizendruk is een optimale spuittechniek van cruciaal belang. Spuit voor de beste opname in het gewas op een actief, groeizaam gewas. Gebruik voldoende water en een uitvloeier.

Advies in paprika

  • Pas Gazelle alleen toe door middel van een gewasbespuiting
  • Gebruik voldoende water en een uitvloeier voor een goede bladbedekking en opname in het gewas
  • Toepassen op een actief, groeizaam gewas
  • Wissel Gazelle af met andere middelen om resistentieopbouw te voorkomen

Lees meer informatie over Gazelle >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.