Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

BotaniGard WP is nu in veel meer teelten inzetbaar

Het etiket van BotaniGard® WP is uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in meer akkerbouwgewassen, fruitgewassen, in groenteteelt, kruidenteelt en sierteeltgewassen.

Perfecte IPM-fit
BotaniGard® WP is een biologisch product op basis van de insectenparasitaire schimmel Beauveria bassiana stam GHA en is geformuleerd als een spuitpoeder. Het product is effectief tegen een breed scala aan insecten zoals wittevlieg, trips en slawortelboorder en past perfect in een geïntegreerde teeltwijze.

De nieuwe toelatingen van BotaniGard® WP zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (NLKUG). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lees hier het volledige etiket van BotaniGard WP.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.