Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Breed werkende biorationals verdienen meer aandacht

Dankzij de ruime keuze in roofmijten en bijvoeren verloopt de biologische bestrijding trips en spint steeds beter. Zo goed zelfs, dat telers minder vaak ondersteunend spuiten.

Effect BotaniGard op wittevlieglarven herkenbaar door verkleuring.

Niet zelden leidt dat tot problemen met andere plagen. BotaniGard en Azatin kunnen met hun brede werking assisteren, zonder de biologie te verstoren. Zij verdienen in tal van gewassen en schema’s een plaats.

Azatin en BotaniGard zijn allebei gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) én biorationals. Azatin bevat de werkzame stof azadirachtine-A, afkomstig uit de neemboom. Deze insectengroeiregulator werkt in op alle ontwikkelingsstadia van trips, mineervlieg, wittevlieg en rupsen. Er is ook een nevenwerking vastgesteld tegen luizen en rupsen. Minstens zo belangrijk is de afstotende (repellent) werking, die het gewas minder aantrekkelijk maakt voor plaaginsecten. 
Het speciaal geformuleerde product heeft een toelating in bedekte sierteelten, is zacht voor het gewas en komt het beste tot zijn recht in preventieve afwisselschema’s. Gebruik het bij voorkeur in blokbehandelingen van vier opeenvolgende bespuitingen met intervallen van zeven dagen.

Sterke troeven
BotaniGard vloeibaar (chrysant) en BotaniGard WP (siergewassen en vruchtgroenten) zijn sterke troeven in de strijd tegen trips, witte vlieg, wantsen en slawortelboorder. Beide formuleringen bevatten de voor insecten parasitaire schimmel Beauveria bassiana, stam GHA. 
Na een bespuiting hechten de sporen op insecten en kiemt de werkzame schimmel de huid van het insect binnen. De kiembuis boort zich in het insect, waar de schimmel zich verder ontwikkelt. Geïnfecteerde insecten sterven doorgaans na vijf tot zeven dagen. Een hoge luchtvochtigheid (minstens 60%) is belangrijk voor een goede werking. 
Om de generatiecyclus van de meeste insecten te doorbreken, wordt ook voor dit product een blokbehandeling van tenminste vier opeenvolgende bespuitingen geadviseerd bij intervallen van een week.