Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Combineer natuurlijke vijanden met biologisch insecticide tegen wittevlieg

De druk van wittevlieg in de teelt van vruchtgroenten neemt toe. Deze periode, met hogere temperaturen en dito luchtvochtigheid, is bij uitstek een geschikte periode om wittevlieg met BotaniGard WP te bestrijden in een systeem waarin ook natuurlijke vijanden worden toegepast.

Wittevlieg larven na bespuiting met BotaniGard WP

Werking
BotaniGard WP bevat sporen van de schimmel Beauveria bassiana. Deze schimmel infecteert en bestrijdt diverse insecten zoals trips en wittevlieg.De schimmelsporen kiemen optimaal bij temperaturen van 25-28 ⁰C. Een hogere luchtvochtigheid in de nacht is gunstig voor de kieming van de schimmel. Botanigard ondersteunt natuurlijke vijanden in hun strijd tegen wittevlieg.

Geschikte toepassing
Naast spuiten is een ruimtebehandeling een gemakkelijke, maar ook effectieve toepassing. Pas BotaniGard WP bij ruimtebehandelingen om de 5 dagen toe. Foggen is met de meeste apparaten ook een optie, omdat de sporen bij een temperatuur van 46⁰C overleven. Het raken van de te bestrijden insecten is essentieel. Bepaal aan de hand van de plaag en het gewas welke toepassing het meest geschikt is.                                                                     

Advies Botanigard WP

  • Dosering spuiten: 0,0625%
  • Dosering ruimtebehandeling: 90 gram/1000m2

    • Voeg een draagstof toe zoals Eko-mist (1/10 van de totale hoeveelheid vloeistof)

  • Bij voorkeur toepassen in een blokbehandeling met een interval van 5 dagen
  • Voer de behandeling bij voorkeur uit aan het einde van de dag
  • Het raken van de plaag is essentieel
  • Gebruik bij een ruimtebehandeling zoveel mogelijk water

Lees meer informatie over BotaniGard WP

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.