Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

De beste basis voor onkruidbestrijding in uien

Nu de meeste uien gezaaid zijn is een goede onkruidbestrijding essentieel. Bij de huidige droge omstandigheden is de kans op twee-wassigheid groot. Dit is het moment om te starten met Certis Chloor IPC zodat onkruid geen kans krijgt.

Basisherbicide
Na opkomst van de uien is Certis Chloor IPC dé basisherbicide in het LDS schema. Naast een goede bodemwerking heeft het een uitstekende contactwerking, wat onder deze huidige droge omstandigheden een groot voordeel is. In alle gewasstadia (inclusief het vlagstadium) is het middel veilig toepasbaar. Juist in deze periode is een behandeling met Certis Chloor IPC daarom onmisbaar.

In combinatie met andere middelen in LDS worden kleine bovenstaande onkruiden zoals muur, straatgras, melde, kamille, varkensgras en perzikkruid effectief bestreden.

Advies in uien

  • Voorkom drift naar naburige zeer gevoelige (bloeiende) gewassen
  • Spuit bij voorkeur op vochtige grond voor een optimale bodemwerking
  • Interval 5 dagen bij snelle groei
  • 0,5-1 l/ha in LDS (maximaal 12 toepassingen, maximaal 4-6 l/ha per teelt)

Lees meer over Certis Chloor IPC

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.