Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

De juiste timing voor Crown MH bespuiting

De aardappelen zijn al behoorlijk ontwikkeld. Om verzekerd te zijn van optimale kiemremming en rust in de bewaring moet er nu al nagedacht worden over het juiste beslismoment van spuiten met Crown MH. Kies het juiste tijdstip voor een goede opname en werking van het product.

Juiste Spuitmoment
Voor een optimale kiemremming is minimaal 3 weken tussen spuiten en loofdoding nodig. Een tussenperiode van 5 weken is optimaal. Spuit wanneer de actieve loofgroei voorbij is.

Alleen vitale gewassen
Als een gewas lijdt aan stress wordt de sapstroom geremd. Spuit daarom alleen op vitale gewassen zodat er een goede opname van Crown MH plaatsvindt.

Bespuiting bij hoge temperaturen
Als het gewas niet meer actief groeit door een periode met temperaturen boven de 25⁰C, stel dan de bespuiting uit. Wordt een gewas beregend, spuit dan 1 of 2 dagen na beregening op een droog gewas. Het ras Innovator vertoont vaak onverwacht snel een sterke slijtage na een periode van hitte. Wees hierop alert en voer direct een bespuiting uit als de eerste slijtageverschijnselen zichtbaar zijn.

Advies

  • Na bespuiting 10 uur droog
  • Dosering 11 ltr/ha
  • Toepassen op vitaal gewas
  • Spuitmoment 3 tot 5 weken voor verwachte loofdoding

Lees meer over Crown MH

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.