Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

De oplossing voor aardappelopslag

Afgelopen winter is er vrijwel geen vorstperiode geweest. Nu zien we volop aardappelopslag verschijnen. Dit levert problemen op in diverse teelten. Met de inzet van Crown MH in aardappelen voorkomt u aardappelopslag in het volgende jaar.

Nadelen aardappelopslag
In diverse teelten, zoals in suikerbieten en uien, heeft opslag negatieve gevolgen. Aardappelopslag geeft, naast risico op meer ziektedruk van Phytophthora en virus, veel extra werk om de opslag te bestrijden. Daarnaast vermeerdert het aaltjes, wat op langere termijn een groot probleem kan opleveren in het bouwplan.

Beheersing aardappelmoeheid
In Nederland hebben we te maken met een toename van virulentie voor aardappelmoeheid. Een van de maatregelen om dit verder tegen te gaan is het voorkomen van aardappelopslag.

De oplossing
Met Crown MH wordt aardappel opslag tot 95% verminderd. Spuit Crown MH rond augustus op een afrijpend maar nog groen aardappelgewas. Knollen die behandeld zijn, lopen niet meer uit of komen verzwakt boven in de volgteelt.

Lees voor meer informatie over Crown MH

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.