Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Deze Biorationals bestrijden meerdere plagen

In een geïntegreerd systeem kunnen bepaalde plagen zonder de inzet van breedwerkende Biorationals zoals Azatin en BotaniGard snel toenemen. Plagen, zoals bladluis, mineervlieg, rupsen, schadelijke wantsen en cicaden kunnen dan tot problemen leiden. Azatin en BotaniGard voorkomen dit én zijn goed integreerbaar.

Azatin ook effectief op mineervlieg

Brede werking
Afgelopen jaren is de focus vooral op trips en wittevlieg geweest, maar door successen met de inzet en bijvoeren van natuurlijke vijanden zijn op deze plagen minder correcties nodig geweest. Daardoor zorgden andere plagen weer voor problemen. Azatin en BotaniGard, met hun brede werking, geven deze plagen geen kans.

Complementair effect
Beide Biorationals zijn prima solo inzetbaar, maar uit onderzoek en ervaringen blijkt dat de combinatie van Azatin en BotaniGard de effectiviteit versterkt en er een breder scala aan schadelijke insecten wordt bestreden.

Veilig voor natuurlijke vijanden en gewas
Azatin en BotaniGard zijn veilig voor natuurlijke vijanden en het gewas. Azatin is door de unieke formulering zonder olie het meest veilige azadirachtine product op de Nederlandse markt. BotaniGard is beschikbaar in twee formuleringen. De vloeibare formulering wordt alleen geadviseerd in chrysant, de poeder in alle andere gewassen.

Advies

  • Preventief inzetten (op lage plaagdruk)
  • Toepassen in een blokbespuiting
  • Dosering Azatin 0,14%
  • Dosering BotaniGard WP 0,0625%, BotaniGard Vloeibaar 0,125%
     

Lees de toepassingsvoorwaarden op de etiketten van Azatin , BotaniGard WP en BotaniGard Vloeibaar