Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Deze insectenparasitaire schimmel houdt van warmte

De druk van diverse insecten in de teelt van vruchtgroenten neemt toe. De zomer, met hogere temperaturen, is bij uitstek een geschikte periode om ze met BotaniGard WP te bestrijden. Naast courgette, komkommer, aubergine, paprika en tomaat staan er ook een aantal kleine gewassen op het etiket.

Wittevlieg larven na bespuiting met BotaniGard WP

Werking
BotaniGard WP bevat sporen van de schimmel Beauveria bassiana. Deze schimmel infecteert en bestrijdt diverse insecten zoals trips, wittevlieg en nimfen van wantsen. BotaniGard WP is goed te combineren met natuurlijke vijanden.

Optimale temperatuur
De schimmelsporen kiemen optimaal bij temperaturen van 25-28 ⁰C. Een hogere luchtvochtigheid in de nacht is gunstig voor de kieming van de schimmel.

Geschikte toepassing
Naast spuiten is een ruimtebehandeling een effectieve toepassing. Foggen is met de meeste apparaten ook een optie, omdat de sporen bij een temperatuur van 46⁰C overleven. Het raken van de te bestrijden insecten is essentieel. Bepaal aan de hand van de plaag en het gewas welke toepassing het meest geschikt is.

Advies Botanigard WP

  • Gebruik bij een ruimtebehandeling zoveel mogelijk water
  • Het raken van de plaag is essentieel
  • Voer de behandeling bij voorkeur uit aan het einde van de dag
  • 4 behandelingen in één blok, met een interval van 5 tot 7 dagen
  • Dosering ruimtebehandeling: 62,5 gram/1000m2
  • Dosering spuiten: 0,0625%

Lees meer informatie over BotaniGard WP

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.