Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Dit duo pakt echte meeldauw in komkommer en courgette goed aan

Takumi is onlangs ook toegelaten in de bedekte teelt van courgette. Het meest bekend is de sterke preventieve en curatieve werking. Takumi en Karma, met hun verschillende werkingsmechanismen, pakken meeldauw op meerdere manieren hard aan. Bijkomend voordeel is dat het duo resistentie geen kans geeft.

Foto: Meeldauw in komkommer

Takumi
De werkzame stof cyflufenamid (Frac code U6) is een sterke afwisselpartner in de teelt van courgette en komkommer. Het heeft een sterke preventieve en curatieve werking. Na opname in het blad wordt de actieve stof translaminair opgenomen en beschermt zo de bovenzijde en onderzijde van het blad. Het middel heeft een lange nawerking. Advies is om het product altijd in een tankmix toe te passen. In courgette mogen twee toepassingen per teeltcyclus worden uitgevoerd, in komkommer twee toepassingen per 12 maanden. 

Karma
Karma is een middel van natuurlijke oorsprong. De werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat (Frac code P7) zorgt voor een directe fysische werking. De geraakte sporen en schimmeldraden van echte meeldauw drogen hierdoor uit. In het middel zitten hechters en uitvloeiers. Voeg geen extra hulpstoffen toe. 

Duo Karma & Takumi is sterker
De directe fysieke werking van Karma en de lange nawerking van Takumi zorgen voor een unieke en effectieve aanpak van meeldauw. Door de tankmix is de aanvangswerking  en totaal resultaat van de bestrijding significant beter. Extra hulpstoffen zijn door de toevoeging van Karma niet nodig. 

Advies duo-toepassing: 

  • Takumi 150 ml/ha + 0,2% Karma (max. 3 kg/ha)
  • Herhaal de toepassing na 7 dagen
  • Veiligheidstermijn van 1 dag
  • Voeg geen hulpstoffen toe
  • Niet aanzuren

Lees meer informatie over Karma en Takumi

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.