Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Dit is het ideale tankmixmiddel tegen echte meeldauw

Na een lange droge periode, volgt er nu een periode van wisselvallig weer. Dat betekent dat echte meeldauw weer komt opzetten. Een adequate aanpak van deze schimmel in deze periode voorkomt problemen later in de teelt.

Echte meeldauw in komkommer
Proef Meeldauw in tomaat

In de meeste meeldauwgevoelige gewassen is nog steeds een behoorlijk middelenpakket voorhanden tegen echte meeldauw. Veel chemische fungiciden hebben een langere duurwerking, maar een zeer trage aanvangswerking en biologische fungiciden werken vooral preventief of op een zeer lage ziektedruk. Het biologische fungicide Karma biedt hier uitkomst.

De voordelen
Karma is een contactmiddel met een preventieve en een sterke curatieve werking. Schimmelsporen en -draden die met het middel in contact komen verschrompelen snel door osmotische druk, pH-veranderingen inwerking van bicarbonaat ionen.

Het middel heeft geen MRL, er is geen kans op resistentie en het is veilig toe te passen in combinatie met nuttige insecten. De hulpstoffen in het middel zorgen voor een goede bladbedekking en door het sterk uitvloeiende effect blijft visueel residu achterwege.

In de tankmix
Het tankmixen van Karma met andere fungiciden geldt als een uitstekende strategie om de ontwikkeling van meeldauw versneld een halt toe te roepen. In de combinatie versnelt Karma de aanvangswerking en versterkt het curatieve effect, waardoor een beter overall resultaat wordt behaald. Bijkomend voordeel is dat de kans op resistentie van de andere fungiciden sterk afneemt. Er is reeds met veel verschillende combinaties ervaring opgedaan.

Advies bij Karma in tankmix

  • Lees het etiket inclusief de aanbevelingen
  • Dosering Karma in tankmix 0,2% (200 gram per 100 liter water)
  • Voeg Karma, als wateroplosbaar granulaat (SG), als laatste middel toe aan de spuitvloeistof
  • Geen hulpstoffen toevoegen aan de spuitvloeistof
  • Raken van de meeldauw is essentieel, zorg dus voor een egale verdeling van de spuitvloeistof op het blad, maar voorkom afspoeling
  • Verspuit de spuitvloeistof direct na klaarmaken, dit omdat de spuitvloeistof door de toevoeging van Karma een hogere pH heeft.
  • Voer altijd eerst een proefbespuiting uit indien er geen ervaring is met een betreffende tankmix

Lees meer informatie over Karma >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.