Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Dit middel heeft ook een sterke tripswerking

Gazelle staat vooral bekend om de goede luizen-, en wantsenwerking. Minder bekend is de sterke werking van Gazelle op trips. Het product moet voor een optimaal resultaat wel correct worden toegepast.

Grafiek: Californische trips in Platycodon, Gendt 2019
Grafiek: Bestrijdingspercentage Thrips setosus in Hydrangea, Naaldwijk 2019

Brede werking
De werking op verschillende tripssoorten is breed. Zowel de Californische trips, Thrips setosus en de Echinothrips blijken zeer gevoelig voor Gazelle. Doordat het middel wordt opgenomen in het gewas worden ook de meer verscholen tripssoorten goed bestreden. Het raken van de trips blijft wel de belangrijkste voorwaarde voor een goede bestrijding.

Tips voor een goede bestrijding
Het belangrijkste voor een goede bestrijding is het raken van de trips. Voer een bespuiting uit wanneer de trips het meest actief is. Veelal is dit eind van de dag begin van de avond. De kans op raken is dan het grootst. Het toevoegen van een loksuiker verbetert de bestrijding van trips.

Advies:

  • Voer een proefbespuiting uit
  • Herhaal de toepassing met een minimale interval van 7 dagen
  • Voeg altijd een loksuiker toe ter bestrijding van trips
  • Dosering 0,05% (50 ml per 100 liter water)

Lees hier meer over Gazelle

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.