Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Doeltreffende onkruidbestrijding bij opkomst van aardappelen

Onder huidige weersomstandigheden ontwikkelen onkruiden zich snel. De kans is groot dat er voor opkomst van de aardappelen al veel onkruid boven staat. De al aanwezige onkruiden zijn goed te bestrijden door Quickdown toe te voegen aan de bodemherbiciden.

Snelle ontwikkeling van onkruiden

Kies het juiste inzetmoment
Quickdown mag in alle aardappelen worden ingezet. Voor pootgoed- en consumptieaardappelen is het inzetmoment voor opkomst. Bij zetmeelaardappelen wordt Quickdown rondom opkomst toegepast. Eventuele contactwerking op doorgebroken aardappelen heeft geen effect op de opbrengst.

Mengen met bodemherbicide
De combinatie van Quickdown met een bodemherbicide, aangevuld met onkruidolie, levert zowel in een gangbare situatie als bij directe rugopbouw een optimaal resultaat.  

Snel en grondig afbranden
Op percelen met een hoog percentage organische stof of onder droge omstandigheden werken bodemherbiciden onvoldoende. Breedbladige onkruiden rond opkomst van de aardappelen kunnen in dat geval snel en grondig weggebrand worden met Quickdown.

Advies

  • Spuit pootgoed-, consumptieaardappelen voor opkomst
  • In zetmeelaardappelen de toepassing rondom opkomst uitvoeren (max. 5–10% opkomst)
  • Dosering Quickdown 0,4 l/ha + 1 l/ha olie
  • Mengen met een bodemherbicide voor grassenbestrijding en duurwerking
  • Reinig de spuitapparatuur na toepassing grondig

Lees meer informatie over Quickdown >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.