Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Duo pakt meeldauw hard aan in paprika

Echte meeldauw in paprika is dit seizoen alweer aanwezig op veel bedrijven. De echte meeldauw (Leveillula taurica) in paprika is in tegenstelling tot andere echte meeldauw soorten veel lastiger te bestrijden. De groeiwijze, deels ook ín het bladmoes, vraagt om een preventieve systemische én direct curatieve aanpak. Het duo Takumi & Karma voldoet aan deze eigenschappen.

Grafiek: Bestrijding meeldauw in paprika (Gendt 2020) Toepassing A,B = Takumi + Karma; Toepassing C,D = Karma solo

Takumi
De werkzame stof cyflufenamid (FRAC U6) is een unieke nieuwe afwisselpartner in de glastuinbouw. Na opname verspreid het middel zich translaminair in het blad, waardoor het gehele blad beschermt wordt. Het middel staat bekend om zijn lange nawerking. Spuit altijd twee keer in een tankmix met een interval van 7 dagen.

Karma
Karma is een middel van natuurlijke oorsprong. De werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat zorgt voor een directe fysische werking. De geraakte sporen en schimmeldraden van echte meeldauw drogen hierdoor uit. In het middel zitten al hechters en uitvloeiers. Voeg geen extra hulpstoffen toe en gebruik het product maximaal vier keer achter elkaar. Karma is nog niet op alle rassen getest en kan een beperkte gewasreactie veroorzaken. Voer daarom altijd een proefbespuiting uit.

Duo Takumi & Karma is beter
De directe fysische werking van Karma en de lange nawerking van Takumi zorgen voor een uniek en effectief duo. Door de tankmix is de aanvangswerking significant beter en krijgt resistentie geen kans. Extra hulpstoffen zijn door de toevoeging van Karma niet nodig.

Voor beide middelen geldt in paprika een veiligheidstermijn van maar één dag.

Advies paprika:

  • Dosering voor duo-toepassing:

    • Takumi 15 ml per 100 liter per ha
    • Karma 200 gram per 100 liter water

  • Toepassen in maximaal 1.000 water per ha
  • Na 2 tankmix-toepassingen Takumi + Karma afwisselen met fungiciden uit een andere chemische groep
  • Voeg geen hulpstoffen toe
  • Niet aanzuren
  • Voer altijd een proefbespuiting uit

Lees meer informatie over Karma en Takumi

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.