Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Effectieve biorational maakt korte metten met echte meeldauw

Echte meeldauw en de biorational Kumar zijn geen vrienden. “Laat dat nu net de bedoeling zijn”, zegt technisch adviseur Harry Hansma van Certis. Het duurzame en zeer effectieve fungicide maakt namelijk korte metten met sporen en schimmeldraden van deze lastige ziekte in gewassen als cichorei, witlofpennen en schorseneren.

Echte meeldauw kan veel schade veroorzaken in chichorei

Echte meeldauw vormt in veel teelten een jaarlijks terugkerend probleem. Niet alleen in vochtige jaren, maar ook wanneer er in droge perioden actief wordt beregend. “In combinatie met hoge temperaturen kan de schimmel razendsnel om zich heen grijpen”, weet Hansma. “Met de biorational Kumar kunnen telers van cichorei, witlofpennen en schorseneren zich daar goed tegen wapenen, wijzen de ervaringen in onderzoek en praktijk uit.”

Opbrengstderving door meeldauw
Echte meeldauw is te herkennen aan de witte, poederachtige sporen op het blad. Deze hebben weinig vocht nodig om te kiemen en uit te groeien, waardoor de ziekte snel om zich heen kan grijpen. De groeiremming (= opbrengstverlies) door deze bladschimmel is vaak groter dan telers denken, stelt Hansma vast. “Het IRS becijferde na meerjarig onderzoek in cichorei dat de inzet van fungiciden gemiddeld 3,6 ton/ha extra wortelopbrengst geeft. Waar conventionele fungiciden niet inzetbaar zijn, zoals in biologische teelten en steeds vaker in grondwaterbeschermingsgebieden, kan  de opbrengst  lager  uit vallen. Met Kumar kan die kloof nu worden gedicht.”

Ook in biologische teelt
De tijdige inzet van Kumar kan echte meeldauw effectief onderdrukken. Dankzij de Skal-toelating is het een goede verzekering voor teelten waarin alleen groene middelen zijn toegelaten of wenselijk zijn, zoals Planet Proof. “Kumar is een betrouwbaar fungicide voor zowel de biologische als gangbare landbouw en zeer geschikt voor telers die hun producten bij voorkeur zonder residu en met weinig milieubelastingpunten af willen leveren”, benadrukt de technisch specialist.   

Preventief en curatief
Kumar is een geregistreerd middel van natuurlijke oorsprong (biorational) op basis van kaliumwaterstofcarbonaat. Het is een duurzaam en krachtig fungicide met zowel preventieve als curatieve werking. Zodra schimmelsporen en -draden van echte meeldauw met de werkzame stof in contact komen, verschrompelen deze. Dat komt door een combinatie van osmotische druk, pH-verandering en inwerking door bicarbonaat-ionen.

Bonuspunt Planet Proof
Vooral het curatieve karakter van Kumar spreekt telers aan, aldus Hansma. “Voor schorseneren is het volledig ontbreken van residu een groot pluspunt”, merkt hij op. “ Geen residu, wie wil dat nu niet? Voor teelten onder het Planet Proof label levert toepassing zelfs een bonuspunt op.”

Geen resistentie-opbouw
Een sterk punt binnen alle teelten is de hoge stabiliteit van het middel, dat in essentie een natuurlijk zout is. Hansma: “Schimmels hebben zelfs na vele jaren van intensief gebruik geen resistentie opgebouwd tegen deze biorational. In de glastuinbouw en open teelten van o.a.  aardbei is het al helemaal ingeburgerd. Wij verwachten dat ook akkerbouwers het snel zullen oppakken.”

Gebruiksadvies
Voor cichorei, witlofpennen en schorseneren bedraagt de adviesdosering 3 kg/ha, met een maximum van 8 toepassingen per teelt. Het goed oplosbare granulaat is eenvoudig te combineren met andere fungiciden. In een tankmix versterkt het de curatieve werking en mag de dosering omlaag naar 2 kg/ha. Gebruik voldoende water om het gewas te bedekken, liefst 500 liter per hectare. Extra hechters of uitvloeiers zijn niet nodig, die zitten al in het product.

Lees meer informatie over Kumar >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.