Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Effectieve onkruidbestrijding bij opkomst van aardappelen

Onder de huidige droge weersomstandigheden werken bodemherbiciden onvoldoende en ontwikkelen onkruiden zich snel. We zien op veel percelen dat er voor opkomst van de aardappelen al veel onkruid boven staat. De al aanwezige onkruiden zijn goed te bestrijden met Quickdown.

Snelle ontwikkeling van onkruiden

Kies het juiste inzetmoment
Quickdown mag in alle aardappelen worden ingezet. Voor pootgoed- en consumptieaardappelen is het inzetmoment voor opkomst. Bij zetmeelaardappelen wordt Quickdown rondom opkomst toegepast. Eventuele contactwerking op doorgebroken aardappelen heeft geen effect op de opbrengst.                                                                                                                                                                                              

Advies

  • Spuit pootgoed-, consumptieaardappelen voor opkomst
  • In zetmeelaardappelen de toepassing rondom opkomst uitvoeren (max. 5–10% opkomst)
  • Dosering Quickdown 0,4 l/ha + 1 l/ha olie
  • Mengen met een bodemherbicide voor grassenbestrijding en duurwerking
  • Reinig de spuitapparatuur na toepassing grondig                                                                                           

Lees meer informatie over Quickdown >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.