Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Etiket NEMguard DE verbreed met toelating tegen wortelvlieglarven

De vraag naar groene gewasbeschermingsmiddelen groeit. Een biorational die al volop in de belangstelling staat, is NEMguard DE. Dit ‘puur natuur’ middel heeft knoflookextract als werkzame stof. “Het pakt in één klap alle aaltjes en insecten zoals wortelvlieg aan”, zegt technisch specialist akkerbouw Maarten van der Marel. “Het is een effectief nematicide en insecticide in één.”

Nemguard draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.
Mooi opgekomen perceel wortelen mede door inzet van Nemguard.

Biorationals zijn gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. Hun rol wordt met het jaar groter. ”Ze passen in de trend van vergroening”, stelt Van der Marel. “Residuvrije teelten breiden uit en het pakket gangbare middelen wordt steeds smaller. Een groen middel is soms de enige optie.”

Certis werkt hard aan verbreding van het ‘groene pakket’. Nemguard had al een toelating tegen nematoden. Het etiket is nu uitgebreid met een toelating tegen wortelvlieglarven. “Dat is een prachtige aanvulling”, aldus de specialist.

Hoogwaardige polysulfiden
Het actieve bestanddeel van Nemguard is knoflookextract. Door knoflook volgens een gepatenteerd procedé te bewerken, ontstaan er hoogwaardige polysulfiden. Wanneer deze meervoudige zwavelverbindingen via bodemvocht in contact komen met aaltjes en wortelvlieglarven, worden ze via de huid opgenomen. In het inwendige vinden diverse reacties plaats, waaraan de aaltjes en larven spoedig bezwijken.

Wortelgewassen en uien
Sinds de introductie enkele jaren geleden tonen vooral worteltelers veel belangstelling voor het product. “Dat is goed te verklaren, want de wortelteelt kampt met twee belangrijke bodemplagen”, zegt Van der Marel. “Aaltjes veroorzaken vertakkingen van de penwortels en larven van de wortelvlieg vreten de wortels aan. Beide aantastingen maken de wortelen onverkoopbaar.”

Ook in andere wortelgewassen waar aaltjes een issue zijn, brengt Nemguard verlichting. Telers van o.a. pastinaak, witlof en cichorei hebben er goede ervaringen mee. In de uienteelt blijkt het middel goed te werken tegen Trichodorus aaltjes.

Planet Proof en Skal
Telers die deelnemen aan Planet Proof hebben het voordeel dat de hoeveelheid werkzame stof van Nemguard niet meetelt. Het middel levert zelfs een bonuspunt op en is ook toegestaan in biologische teelten (Skal).

Toepassing
Nemguard DE wordt geleverd als granulaat in zakken van 20 kg. Belangrijk is dat het granulaat vlakbij het zaad komt te liggen. Toediening in de rij tijdens het zaaien heeft daarom de voorkeur. Houd de grond rondom de wortel tot 6 weken na het zaaien vochtig, beregen het perceel na het zaaien indien nodig. Met granulaatstrooiers op zaaimachines is het granulaat goed te verdelen. De dosering bedraagt 20 kg (dus één zak) per ha.  

Lees meer informatie over NEMguard DE >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.