Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Etiketswijziging Scelta

Onlangs heeft het Ctgb een besluit genomen over de etiketswijziging van Scelta waardoor een labelversie W6 ontstaat.

Aangepaste restrictiezinnen
In het W6 etiket zijn de volgende restrictiezinnen aangepast:

  • Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de onbedekte teelt niet worden gebruikt in de periode van 1 september tot 1 maart. 
  • Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de onbedekte teelt niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. 
  • Om het grondwater te beschermen mag dit middel in grondgebonden, bedekte teelten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor de labels W1, W2, W3 geldt een opgebruiktermijn tot 15 juli 2021. Product met een W5 label kan worden gebruikt volgens de aangepaste labelvoorschriften van W6.

Lees meer informatie over Scelta >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.