Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Etiketuitbreiding Winner als naoogst toepassing in bedekte teelten

Winner® heeft, naast de huidige toelating tegen trips in bedekte bloemisterijgewassen, nu ook een toelating als naoogst toepassing ter bestrijding van trips in de bedekte teelten van: kleinfruit, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, aubergine en asperge.

Nieuwe teelt tripsvrij
Door de snelle aanvangstwerking is Winner bij uitstek geschikt om na de laatste oogst trips problemen te bestrijden om zodoende de teelt schoon te eindigen en de nieuwe teelt vrij van trips te starten. Het middel geeft in alle ontwikkelingsstadia van trips uitstekende resultaten. Dankzij de beperkte nawerking op biologische bestrijders past Winner ook prima in geïntegreerde strategieën.

Het middel dient toegepast te worden door middel van (semi)-automatische toepassingsapparatuur.

De werkzame stof formetanate, afkomstig uit de chemische groep 1A, heeft een uniek dubbel werkingsmechanisme ter bestrijding van trips. Het product is geformuleerd als een wateroplosbaar spuitpoeder (50% SP) en wordt geleverd in handzame zakjes van oplosbare folie (WOF).

De nieuwe toelatingen van Winner zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, ook wel bekend als KUG of Minor use toelating. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Advies Winner als naoogst toepassing

  • Zie voor de specifieke toepassingsvoorwaarden het etiket
  • 1 toepassing per teeltcyclus
  • Dosering maximaal 0,6 kg/ha

Lees meer informatie over Winner

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.