Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Frupica en de kracht op Botrytis

Na een lange periode van droogte hebben we nu te maken met vochtige omstandigheden. De herfst is in aantocht; het is vochtiger in de kas en het gewas is minder actief. Kortom: gunstige omstandigheden voor een aantasting door Botrytis in potplanten en bloemisterijgewassen. Naast een werking op meeldauw heeft Frupica SC een werking op Botrytis.

De altijd aanwezige sporen van de grauwe schimmel (Botrytis) slaan snel toe met vochtiger weer. Behandel gevoelige gewassen preventief met Frupica.SC.

Ruimtebehandeling
Voorkom onnodig natmaken van het gewas. Indien mogelijk is toepassing via LVM of fog een uitstekende mogelijkheid. Frupica is effectief en veilig in te zetten via een ruimtebehandeling.

Advies Frupica

  • Frupica is ook bij lagere temperaturen effectief
  • Spuit in de ochtend, zodat het gewas droog de nacht in gaat
  • Voeg bij spuiten een (super)uitvloeier toe voor een optimale bedekking en snellere gewasdroging
  • Herhaal de behandeling indien nodig na 7 dagen (maximaal 2 toepassingen)
  • Pas Frupica toe met een dosering van 0,09% of 0,9 l/ha. Gebruik bij ruimtebehandeling 90ml/1000m2

Lees meer informatie over Frupica SC>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.