Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Gaan voor de hoogst mogelijke bewaarpremie

Akkerbouwer Piet Israël uit Kortgene gaat ieder teeltseizoen voor de hoogst mogelijke bewaarpremie die hij bij afnemer McCain voor zijn fritesaardappelen kan vangen. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk om ze tot half juli op te slaan en daarbij stevige knollen met een goede bakkwaliteit af te leveren. Dat lukt dankzij een combinatie van een moderne bewaarschuur en toepassing van de kiemregulator Crown MH.

“Je krijgt met Crown MH geen taaie knollen, ze blijven hard en de bakkwaliteit blijft op topniveau. Die goede raad heb ik dus opgevolgd”, lacht Piet Israël tevreden.

Israël streeft ernaar om de oogst van de 32 hectare fritesaardappelen zo lang mogelijk te bewaren, vanaf ongeveer half oktober tot half juli. Het ging tot nu toe om opslag van de rassen Agria en Royal. Met ingang van seizoen 2018 is Royal vervangen door Markies. Voor die ruime bewaarperiode heeft de aardappelteler de beschikking over een moderne schuur met twee cellen van elk 750 ton opslagcapaciteit en een computergestuurde buitenluchtventilatie. Deze up-to-date bewaring is echter nog niet genoeg om de aardappelen negen maanden lang kiemvrij te houden. Daar hoort ook een zo gedegen mogelijke knolbehandeling bij, laat hij weten. Israël voert die in drie etappes uit. De eerste begint al tijdens het groeiseizoen door een bespuiting met de kiemregulator Crown MH. Deze veldbehandeling heeft hij 3 jaar geleden voor het eerst toegepast. Aanleiding hiervoor was het advies van McCain uit Lewedorp, de fritesfabrikant waaraan hij zijn aardappelen afzet. Buitendienstmedewerkers hadden in de eerste jaren na toelating bij diverse andere telers de praktijkervaring opgedaan dat met Crown MH behandelde partijen minder vocht verliezen en dus langer te bewaren zijn. "Je krijgt geen taaie knollen, ze blijven hard en de bakkwaliteit blijft op topniveau. Die goede raad heb ik dus opgevolgd”, lacht Israël. “Met hulp van Aat Jan Troost, vertegenwoordiger bij CZAV, Maarten van der Marel van Certis en Luc Remijn, teeltbegeleider van Delphy, gebruik ik het middel sindsdien. Zij bepalen het beste tijdstip waarop je het middel hoort te spuiten en ze geven dit door aan de Coöperatieve sproeivereniging Noord-Beveland die bij mij de gewasbescherming uitvoert.” Troost geeft aan dat het ideale spuitmoment is aangebroken vier tot vijf weken voor de loofdoding. “Daarbij hoort het gewas nog vitaal genoeg te zijn om het middel volledig op te nemen. Weersomstandigheden zijn hierbij ook van belang. Het moet dus groeizaam zijn, droog tijdens het spuiten tot en met een halve dag daarna”, laat de vertegenwoordiger weten.

Crown MH kan gemakkelijk uit

Hier laat Israël het echter niet bij. Ook al is dat niet het standaardadvies, en volgens deskundigen wellicht zeer overbodig, hij neemt het zekere voor het onzekere en behandelt alle aardappelen bij het inschuren met Gro-Stop Ready. Wel hanteert hij hiervoor de helft van de dosering die volgens het etiket gebruikelijk is zonder inzet van Crown MH vooraf. En of dit nog niet genoeg is, start hij in januari met gassen door 4-wekelijks 10 milliliter Gro-Stop Fog toe te dienen. “Waar het mij om gaat, is een tevreden fritessnijder. En bovendien loopt de staffel van de bewaarvergoeding vanaf half juni behoorlijk op. Wat ik er allemaal aan kiemremmer in stop, kan daarvoor makkelijk uit”, meent Israël stellig. De ervaringen zijn er volgens hem ook naar. “Het eerste jaar dat we Crown MH toepasten, bleek uit bemonstering dat we bij bewaring tot half juli te maken hadden met slechts 6 tot 7 procent vochtverlies. Het jaar daarop hebben we niet bemonsterd, maar ik kan je vertellen dat ik gewend was zonder de Crown MH-toepassing om half juli tussen 640 en 660 ton product uit elke cel te halen, terwijl er in dat jaar met Crown MH-toepassing ik er bijna 720 ton uit haalde. Dat zijn toch al gauw een tot twee vrachtwagens extra”, stelt Israël tevreden vast. Dus hij kan niet anders concluderen dan dat de kiemregulator naar tevredenheid werkt.