Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Gazelle welkome aanvulling op het middelpakket in spruitkool

In veel teelten vervallen met regelmaat toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook spruitkooltelers hebben daarmee te kampen. Gelukkig komt er zo nu en dan een toelating bij, zoals recentelijk het insecticide Gazelle. Teeltspecialist Cok van der Maarl van Agrifirm hoopt dat het middel een eigen positie krijgt in de strijd tegen lastige belagers, zoals groene en rode perzikbladluis.

Teeltspecialist Cok van der Maarl hoopt dat Gazelle in spruitkool een eigen positie krijgt in de strijd tegen lastige belagers, zoals groene en rode perzikbladluis.

Als teeltdeskundige op het gebied van spruitkool zag Van der Maarl de laatste jaren al diverse middelen wegvallen in de teelt. "Er zijn vooral insecticiden geschrapt", merkt hij op. "Daardoor is de luisbestrijding nu een stuk lastiger. Vooral als het gaat om de beruchte melige koolluis en de rode en groene perzikbladluizen. Tegen melige koolluis is nog maar één effectief middel beschikbaar en dat is te mager. Tegen groene perzikbladluis hebben wij meerdere middelen en sinds kort hebben we daarvoor ook Gazelle tot onze beschikking."

Goede reputatie
In het gewas aardappelen heeft Gazelle een goede reputatie. Daarin is het een zeer effectieve luizenbestrijder en pakt het onder andere de groene bladluis hard aan om virusoverdracht te voorkomen. In spruitkool is bevuiling van de spruiten het grootste probleem. Naast dat er luizen in het eindproduct kunnen zitten kan bij hoge druk ook zuigschade optreden, wat veel kwaliteitsproblemen kan geven. "Zover wil je het uiteraard niet laten komen, want dan krijg je te maken met declassering en afkeuringen van je product", zegt Van der Maarl.

Nieuwe strategie
Zodra bekend werd dat Gazelle een toelating zou krijgen in spruitkool, bogen de specialisten binnen het Teeltplatform Spruitkool zich gezamenlijk over een nieuwe luizenstrategie. "Om met zo min mogelijk bespuitingen een maximaal bestrijdingsresultaat te realiseren, moet je immers planmatig te werk gaan", stelt Van der Maarl. "De luisbestrijding begint normaal gesproken de 2e helft juni met een preventief werkend middel op een luisvrij gewas. Wanneer melige koolluis de kop opsteekt is een specifiek middel nodig. Zijn er ook perzikbladluizen, dan kun je nu uit vier middelen kiezen, waaronder Gazelle. In proeven wordt nu onderzocht wat dit middel nog meer bestrijdt. We rekenen op een bijwerking tegen trips bij de toegelaten dosering."

Mogelijke neveneffecten
Omdat trips vooral later in het seizoen optreedt, adviseren de teeltexperts vooralsnog om Gazelle wat later in het seizoen in te zetten. "Afhankelijk van de nevenwerking zou het dan nog beter tot zijn recht kunnen komen", licht Van der Maarl toe. "De proeven die nu voor het Platform Spruitkool zijn uitgezet, moeten dat onderbouwen. Zeker is dat Gazelle een welkome aanvulling is op het pakket en telers in hun strijd tegen de groene perzikbladluis middelen kunnen afwisselen. Dat is en blijft een belangrijk aandachtspunt."

Lees meer over Gazelle>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.