Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Geef droogrot in pootgoed geen kans

In pootgoed kunnen diverse schimmels tijdens de bewaring problemen veroorzaken. Belangrijk is dat de bewaarkisten voor de nieuwe oogst zijn gereinigd. Hiermee wordt de besmetting vanuit de kisten voorkomen. Toepassing van Diabolo bij het inschuren voorkomt bewaarziekten door zowel Fusarium, Phoma als zilverschurft.

Hoogste rendement
De behandeling met Diabolo bij het inschuren geeft het beste resultaat op droogrot. Invalspoorten (zoals beschadigingen) moeten zo snel mogelijk worden bedekt met imazalil om nesteling van Fusarium en Phoma te voorkomen.

Goede bedekking
Voor een optimale werking van Diabolo is een goede en gelijkmatige knolbedekking cruciaal. Gebruik daarom bij voorkeur een schijfvernevelaar en rollerband.

Advies

  • Zorg dat uw bewaarkisten zijn gereinigd
  • Voorkom rooibeschadigingen en zorg voor een goede wondheling
  • Gebruik 150 ml/ton Diabolo direct bij het inschuren
  • Gebruik voldoende spuitvloeistof voor een optimale knolbedekking
  • Droog de aardappelen zo snel mogelijk om zilverschurft te voorkomen

Lees meer informatie over Diabolo>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.