Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Geef Tarwehalmdoder geen kans

Bij intensieve graanteelt kan de schimmel Tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. Een zaaizaadbehandeling beschermt de wortels tegen aantasting. Kies daarom ervoor de graanteelt te starten met behandeld zaaizaad.

Tarwehalmdoder
De bodem gebonden schimmel Tarwehalmdoder komt algemeen voor in de grond en tast de wortels van (jonge) graanplanten aan. Een lager hectolitergewicht en/of lege aren zijn het gevolg, waardoor opbrengstderving optreedt. Alle graangewassen, maar vooral tarwe en gerst, kunnen worden aangetast. De schade wordt vooral zichtbaar bij intensieve graanteelt.

Gezonde wortels
Warme en vochtige weersomstandigheden na de zaai en/of een zachte winter zijn gunstig voor de ontwikkeling van de schimmel. Ook een vroege zaai is gunstig voor deze ziekte. Dat betekent meer risico voor uw graanopbrengst. Met Latitude XL behandeld zaaizaad worden de wortels goed beschermd, waardoor een gezonde groei en ook de opbrengst van uw graangewas wordt verzekerd.

Advies

  • Behandeld zaaizaad niet uitzaaien in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Gebruik Latitude XL behandeld zaaizaad bij intensieve graanteelt en bij teelt op de lichtere klei-, zand- en veengronden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.