Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Geef valse meeldauw in uien geen kans

Ondanks de wisselende stand van de uien, beginnen de uien elkaar te raken in de rij. Dit is hèt moment om te beginnen met meeldauwbestrijding. Om een optimale bescherming te geven tegen meeldauw is de keuze van het juiste middel van groot belang.

Preventief en terugwerkend
Valbon bevat de bekende actieve stoffen benthiavalicarb en mancozeb. Beide stoffen hebben een sterke preventieve werking tegen valse meeldauw. Benthiavalicarb heeft daarnaast ook een lokaal systemische werking, waardoor beginnende infecties worden teruggedrongen.

Aantal toepassingen
Valbon is toegelaten in alle teelten van uien en sjalotten. Het middel is flexibel inzetbaar en mag in twee blokken van drie bespuitingen worden toegepast gedurende de teelt. Hierna moet een ander middel worden gebruikt. Na 30 dagen kan Valbon opnieuw worden ingezet.

Advies