Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Geef wolluis geen kans

Wolluis komt in steeds meer teelten voor. Populaties kunnen snel hoge dichtheden bereiken. Door de verscholen levenswijze en hun bedekking zijn wolluizen goed beschermd tegen natuurlijke vijanden en is bestrijding lastig. Onlangs, door Certis Europe, uitgevoerde proeven bevestigen een goede effectiviteit van Applaud en Gazelle op citruswolluis (Planococcus citri).

Onbehandelde wolluizen vermeerderen snel op aardappel
Klik op de afbeelding voor vergroting

Proefopzet en resultaten
In het Certis Innovation Center in Naaldwijk is citruswolluis in bakjes uitgezet op aardappelen. De wolluizen vermeerderen zich snel op deze voedingsbodem. De bakjes zijn éénmaal behandeld met conventionele gewasbeschermingsmiddelen zoals Gazelle en Applaud. Na respectievelijk 2, 7 en 9 dagen zijn beoordelingen gedaan.

Gazelle liet snel na de toepassing een goede werking zien. Applaud kwam na enkele dagen ook tot een sterke werking.

Advies bestrijding wolluis

  • Start tijdig met bestrijden, zorg dat de populatie zich niet kan ontwikkelen.
  • Kies voor Applaud of Gazelle afhankelijk van de teelt, toelating en uitgangssituatie.
  • Applaud kan gecombineerd worden met de inzet van natuurlijke vijanden.
  • Gebruik bij Applaud en Gazelle altijd een uitvloeier om de werking te verbeteren.
  • Gebruik voldoende water en zorg voor een goede spuittechniek.

Lees hier meer over Gazelle en Applaud en zie in welke teelten de producten zijn toegelaten.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie