Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Geïntegreerde bestrijding wittevlieg in Poinsettia

Het gebruik van biologische bestrijders tegen wittevlieg in poinsettia (kerstster) wint de laatste jaren aan populariteit. De sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus en de roofmijt Amblyseius swirskii zijn zeer effectieve bestrijders. Bij hoge druk van wittevlieg of om de natuurlijke vijanden extra te ondersteunen kunnen chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden. Het is dan uiteraard belangrijk dat deze middelen passen in de geïntegreerde teelt.

Wittevlieg is soms lastig te bestrijden

Kies de juiste strategie
Wittevliegkan een hardnekkige plaag zijn. Voor de beste bestrijding kan het beste een combinatie van middelen ingezet worden. Onderstaande middelen passen goed in een geïntegreerde aanpak.

Applaud 
Applaud bestrijdt zowel kas- als tabakswittevlieg. De sterke contactwerking bestrijdt larven maar laat de andere stadia ongemoeid. Om de gehele wittevliegpopulatie de kop in te drukken zijn er meerdere bespuitingen en middelen nodig. 

BotaniGard 
BotaniGard is een biologisch insecticide op basis van een schimmel. BotaniGard is zowel effectief op  kaswittevlieg als tabakswittevlieg. Het raken van de plaag is essentieel.

Azatin 
Een sterk en biologisch product tegen wittevlieg, dat daarnaast diverse andere insecten bestrijdt. Het middel heeft een repellent effect en werkt als insectengroeiregulator. Azatin kan het beste preventief ingezet worden.

ERII 
Deze Biorational werkt na toepassing als een verstikkende coating op alle stadia van wittevlieg. Vooral volwassen vliegen zijn heel gevoelig en sterven kort na contact met de spuitvloeistof. Vaak bevindt de wittevlieg zich op lastig bereikbare plekken. Bij veel middelen is het advies om een uitvloeier of hulpstof toe te voegen. Een effectieve oplossing is dan om in een tankmix 1% ERII toe te voegen. 

Lees meer informatie over onze producten >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.