Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Gezonde grond zonder opslag met hulp van Crown MH

Albert Hogenhout is ondernemer in de Lytse Bouhoeke, het vruchtbare akkerbouwgebied in Noordwest-Friesland. Als akkerbouwer en zelfstandig handelaar in gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en meststoffen willen hij en zijn zoon Reinder de eigen zavelgronden graag vrijhouden van bodemgebonden ziekten. Door de tafelaardappelen die ze daarop telen te behandelen met de kiemregulator Crown MH en tevens het aardappelland te spitten, bestrijden ze succesvol aardappelopslag in volgteelten.

“Naast opslagbestrijding is een bijkomend voordeel van Crown MH dat de aardappelen in de bewaring ook nog eens veel rustiger zijn”, weten Albert (l) en Reinder Hogenhout.

“De laatste jaren is aardappelopslag een belangrijk aandachtspunt. We hebben nauwelijks nog winters. Hierdoor loopt aardappelmoeheid (AM) ons weleens voor de voeten”, vertelt Albert Hogenhout op een van de akkers van zijn bedrijf van in totaal 60 hectare. In het perceel suikerbieten naast het bord ‘Gangbare boeren voeden bewust de wereld’, staat geen aardappelopslag. “We willen uitstralen dat we bewust boeren”, vult zoon Reinder enthousiast aan. Hij is al volop actief in het bedrijf ook al is hij nog student aan de Agrarische Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Naast de teelt en handel van de 27 hectare aardappelen van de rassen Borger, Irene, Bildtstar, Maritiema, Doré, Frieslander en Rode Star, verkoopt de familie Hogenhout een deel van de aardappeloogst aan huis. Daarnaast is Hogenhout senior al vanaf 1987 met zijn tweede bedrijf Agro-Servo actief in de advisering en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en bemesting.

Advisering steeds belangrijker
In de ruim 30 jaar dat Hogenhout als toeleverancier in en rondom Kimswerd actief is, ziet hij een grote verandering in de markt. “De fouragehandel uit de jaren 80 van de vorige eeuw had een passieve functie. De landbouwvoorlichtingsdienst deed de advisering en de handel hoefde alleen voorraad te houden en te leveren”, licht hij toe. “Nu hebben we een actieve functie, die we onszelf hebben opgelegd. We leggen de lat steeds hoger in de advisering”, weet Hogenhout. Vandaar dat hij samen met zijn toeleverancier Profytodsd alweer voor het vierde jaar actief is in een cluster van demobedrijven die ook zelf een praktijkbedrijf hebben. “En verder hebben we een samenwerking met Certis, waarvoor we hier een proefveld hebben aangelegd. Op dit proefveld hebben we samen met technisch adviseur Fokke Smit van Certis dit jaar een proef gedaan met de kiemregulator Crown MH in het kader van opslagbestrijding. Dit om de resultaten te kunnen laten zien aan een groep klanten in ons gebied. In ons aardappelveld hebben we aardappelen gepoot van de rassen Fontane en Folva. Een deel hiervan is vorig jaar behandeld met Crown MH en een deel is onbehandeld. Het verschil is heel duidelijk, van de 35 gepote knollen is er bij beide rassen die behandeld zijn met Crown MH slechts één bovengekomen”, signaleert Reinder enthousiast. Het resultaat sluit aan bij de ervaring die de familie Hogenhout heeft op de praktijkpercelen. “Dit jaar is de behandeling met Crown MH ook in de praktijk heel goed uitgepakt.”

Toepassing vraagt timing
“Aangezien Crown MH een vloeibaar middel is, kunnen we het gemakkelijk toepassen. Het is daarbij heel belangrijk het toepassingstijdstip nauwkeurig te plannen. Meestal lukt dat bij ons heel goed, alleen als er een grote spreiding in de knolgrootte zit is het lastig. De kleinste knol moet namelijk minimaal 25 millimeter zijn. Omdat we tafelaardappelen telen, wil je de partij niet te grof laten groeien. Daarnaast willen we ook niet te veel kleintjes die nog groeipotentie hebben kwijtraken. Na drie tot vijf weken na toepassen maken we het loof dood, waarbij de maatsortering van het gewas ook een belangrijk argument is het loof te vernietigen”, legt Hogenhout de afweging tussen toepassing van de kiemregulator en het loofdoodmoment uit. “Een belangrijk bijkomend voordeel van Crown MH is dat de aardappelen in de bewaring ook nog eens veel rustiger zijn. We hoeven pas na het sorteren in november tot december Gro-Stop toe te passen. Aan huis leveren wij onze Frieslanders bijna jaarrond af. Tot eind juni blijven de knollen mooi hard en kiemen nauwelijks.”