Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Groepsindeling is de enige ‘gouden gids’ voor verantwoord afwisselen

Ieder gewasbeschermingsmiddel heeft een specifiek aangrijpingspunt in de levensprocessen van een ziekte of plaag. Een beperkt aantal middelen grijpt op meerdere processen in. Middelen die op hetzelfde levensproces ingrijpen, werken identiek. Wanneer een ziekte of plaag verminderde gevoeligheid of resistentie heeft opgebouwd tegen een bepaald middel, werken ook andere middelen met hetzelfde werkingsmechanisme minder goed. Houd daar rekening mee bij het afwisselen van middelen, dat juist bedoeld is om resistentieopbouw te voorkomen.

Resistentie apps
Groepsindeling (Bron: Frac.info)
Groepsindeling producten Certis
infographic resistentieopbouw

Middelen (actieve stoffen) worden op basis van hun werkingsmechanisme ingedeeld in groepen. Deze groepsindeling op basis van werkingsmechanisme wordt internationaal bijgehouden. Informatie hierover is onder andere te vinden op de websites FRAC.info (fungiciden), HRAC.info (herbiciden) en IRAC.info (insecticiden). Er zijn ook apps beschikbaar waarmee de teler de meest actuele informatie kan raadplegen via de telefoon.

Advieskaarten
Meerdere distributeurs stellen teeltspecifieke spuitadvieskaarten op, waarop staat aangegeven  tot welke groep een middel behoort. Wanneer een actieve stof niet meer (goed) werkt, kun je er donder op zeggen dat andere middelen uit dezelfde groep ook niet meer werken. Heeft u een middel één of enkele malen gebruikt en is het tijd om over te stappen op een ander product? Kies dan een middel uit een andere chemische groep, dat op een andere manier aangrijpt op de ziekte of plaag.

Takumi – Groep U06
Het fungicide Takumi (actieve stof cyflufenamid) is volgens FRAC ingedeeld in groep U06, waarvan het werkingsmechanisme nog niet volledig bekend is. Op het FRAC overzicht staat derhalve ‘onbekend’. In groep U06 zitten geen andere middelen, waardoor Takumi in principe een uitstekende afwisselpartner is. Omdat bekend is dat schimmels resistent kunnen worden tegen dit middel, is bewust gekozen voor een beperkt aantal toepassingen per teelt of per jaar. Bij toepassing volgens etiket en advies kan Takumi zijn werking en waarde nog heel lang behouden.

Frupica – Groep 9
Het fungicide Frupica (actieve stof mepanipyrim) zit in groep 9, samen met de actieve stoffen pyrimethanil (o.a. in Scala) en cyprodinil (o.a. in Switch). Deze hebben hetzelfde aangrijpingspunt op de schimmel, waardoor het onderling afwisselen van genoemde middelen vanuit resistentie-oogpunt niet verstandig is. Heeft u één van deze middelen ingezet en is het verstandig om over te stappen op een ander product? Kies dan een product uit een andere chemische groep.

Resistenties toetsen en melden
Internationaal en nationaal wordt bijgehouden of er sprake is van een resistentie of verminderde gevoeligheid tegen gewasbeschermingsmiddelen. Zodra een resistentie is aangetoond, wordt dit bij FRAC, HRAC of IRAC gemeld en internationaal kenbaar gemaakt.

In Nederland wordt met name bemonsterd op de aardappelziekte Phytophthora infestans, die een enorme impact kan hebben op de internationale akkerbouw en economie als geheel. Er wordt gekeken naar nieuwe verschijningsvormen (stammen) van de schimmel en onderzocht wat de werking is van toegelaten middelen op deze stammen. In de glastuinbouw wordt niet op dit niveau getoetst.

Lees meer over resistentie>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.