Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Handleiding voor reiniging van bewaarschuren beschikbaar

Nu het verdwijnen van chloorprofam dichterbij komt is het goed om na te denken over het reinigen van bewaarplaatsen. De gezamenlijke aardappelverwerkende industrie heeft hiervoor een handleiding opgesteld. De handleiding is bedoeld om een maximale vermindering van residuen van chloorprofam te bereiken.

Europese organisaties uit de aardappelketen hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor het reinigen van bewaarschuren van chloorprofam.

Via de volgende link is de handleiding te vinden:
https://vavi.nl/nl/aardappelketen-adviseert-telers-over-reinigen-bewaarschuren-van-chloorprofam/

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.