Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Het rupsenseizoen begint, start op tijd met de aanpak

Nu het voorjaar is aangebroken en de temperaturen oplopen, zien we ook de eerste motten en rupsen weer verschijnen. Als rupsen niet tijdig aangepakt worden, kunnen ze tot ver in de zomer voor problemen zorgen. Maak vooraf een strategisch plan met biologische middelen aan de basis. Met tijdige inzet van CoStar en Turex zijn rupsen kansloos.

Turex WG 0,1%

CoStar WG
Van alle middelen op basis van Bacillus thuringiensis (Bt’s) bevat CoStar WG met afstand de hoogste concentratie van het 1Ac-toxine, waar o.a. Tuta absoluta en Turkse mot gevoelig voor zijn. Tijdige toepassing geeft snel resultaat en beduidend minder vraatschade aan het gewas.

Turex WG en spuitpoeder
Turex bevat toxinen uit de aizawai stam en een toxine uit de kurstaki-stam. De brede aanwezigheid van verschillende toxinen zorgt voor een zeer sterke werking op een grote verscheidenheid aan rupsen. Turex is verkrijgbaar als granulaat en als spuitpoeder

Preventieve aanpak voor een maximaal resultaat
Bij de toepassing van CoStar en Turex is het van belang dat er tijdig wordt gestart met de toepassing. Controleer het gewas regelmatig op de aanwezigheid van adulten (motten) en larven (rupsen) en start bij de eerste waarneming in de kas. Vooral jonge rupsen zijn goed te bestrijden met Bt’s. Herhaal de bespuitingen regelmatig, zodat ook nieuwgevormde gewasdelen goed worden beschermd.

Advies

  • Kijk voor de juiste dosering op het etiket
  • Een egale verdeling van spuitvloeistof op het blad is belangrijk, maar voorkom afspoeling.
  • Bt-middelen worden niet opgenomen door het blad, herhaal de bespuiting daarom meerdere keren.
  • Combineer bij hoge plaagdruk met een chemisch rupsenmiddel voor een goede aanpak van de gehele levenscyclus

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.