Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Het toepassingsmoment voor Crown MH komt er weer aan

Veel aardappelpercelen zijn al behoorlijk ontwikkeld. Vroege aardappelen zijn soms al uitgebloeid. Om na de oogst verzekerd te zijn van optimale kiemremming en rust in de bewaring is het juiste moment van spuiten met Crown MH cruciaal.

Het toepassingsmoment van Crown MH komt eraan

Juiste spuitmoment
Voor een optimale kiemremming is minimaal 3 weken tussen toepassing van Crown MH en loofdoding nodig. Een periode van 5 weken is optimaal. Spuit als de bloei voorbij is, er geen actieve loofgroei meer plaatsvindt en het gewas aan het afrijpen is. 

Alleen vitale gewassen
Als een gewas lijdt aan stress wordt de sapstroom geremd. Spuit daarom alleen op vitale gewassen zodat Crown MH goed opgenomen kan worden. 

Bespuiting bij hoge temperaturen?
Als het gewas niet actief groeit, bijvoorbeeld door temperaturen boven de 25 ⁰C, dan wordt Crown MH niet goed opgenomen en getransporteerd. Spuit dan in de avond. Mocht er weer een periode van meerdere dagen (zeer)warm weer komen, stel een bespuiting dan uit tot de temperatuur gezakt is.

Advies 

  • Dosering 11 l/ha  
  • Spuitmoment 3 tot 5 weken voor verwachte loofdoding 
  • Toepassen op een gezond en vitaal gewas  
  • Na bespuiting moet het 10 uur droog zijn 

Lees meer over Crown MH >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.