Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Hoe corrigeer je spint in sierteeltgewassen

April is tot nu toe een zeer droge maand. De hogere temperaturen in combinatie met een schrale wind zorgen voor een snelle ontwikkeling van de spintpopulatie. Het zorgvuldig opgebouwde evenwicht tussen spint en natuurlijke vijanden kan daardoor verloren gaan. Een correctie met goed integreerbare middelen helpt om de balans te herstellen.

Kies het  juiste correctiemiddel
De keuze van het juiste middel is afhankelijk van de spintdruk en omstandigheden. Nissorun® werkt tegen eieren en het larvale stadium van spint. Zet daarom Nissorun solo tijdig in. Bij aanwezigheid van voldoende roofmijten kunt u volstaan met één tot twee correcties Nissorun om het evenwicht te herstellen.

Gebruik bij een meer gevestigde spintpopulatie Nissorun in combinatie met ERII®. Herhaal de toepassing na 7 dagen als het evenwicht na toepassing niet voldoende herstelt of het schrale weer aanhoudt,. ERII werkt na opdrogen als een verstikkende coating op alle spintstadia, raken is hierbij essentieel. ERII geeft de beste werking bij sneldrogende omstandigheden.

Bij toenemende spintdruk, is het middel Scelta® ook een effectieve integreerbare optie. Dit contactmiddel werkt op alle spintstadia en geeft daardoor een snelle correctie. Meestal is één toepassing met Scelta voldoende om het evenwicht tussen spint en natuurlijke vijanden te herstellen.

Advies

  • Inzetten in IPM-systeem op toenemende plaagdruk
  • Dosering Nissorun vloeibaar 0,02% (bloemisterijgewassen 0,2 L/ha,  roos 0,3 L/ha)
  • Dosering ERII i.c.m. Nissorun 1% (10 L/ha)
  • Dosering Scelta 0,1% (bloemisterijgewassen 1 L/ha, roos 1,5 L/ha)

Lees hier meer over Nissorun vloeibaar, ERII en Scelta.  

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.