Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Hoe gebruik ik Biox-M?

De eerste aardappelen zijn gerooid en ingeschuurd, maar het grootste deel van de percelen moet nog worden gerooid. De partijen die in september zijn gerooid vertonen al witte puntjes of kleine kiemen. Het juiste moment om Biox-M in te zetten. Het heeft niet alleen een preventieve werking maar ook een sterke curatieve werking. Hieronder informatie over het juiste gebruik.

Advies Biox-M

Droge aardappelen
Zorg ervoor dat na het inschuren de aardappelen goed worden gedroogd. Droge aardappelen zijn niet alleen van belang voor een goede kwaliteit maar ook voor het optimale Biox-M resultaat.

Eerste witte puntjes
Toepassing wordt uitgevoerd bij het verschijnen van de eerste witte puntjes. Als er dan al grotere kiemen aanwezig zijn, kan de startdosering worden verhoogd (tot max. 90 ml/ton).

Advies Biox-M

  • Toepassen op droge aardappelen.
  • * Interval is afhankelijk van partij, ras, Crown MH en bewaaromstandigheden.

  Na Crown MH kan vaak een langer interval worden aangehouden. (Zie ook de afbeelding)

Lees hier meer over het gebruik van Biox-M>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.