Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Hoe voorkom ik aardappelopslag?

Ondanks de korte vorstperiode van afgelopen winter, zien we op diverse percelen aardappelopslag verschijnen. Dit levert problemen op in diverse teelten. Met de inzet van Crown MH in aardappelen voorkomt u aardappelopslag in het volgende jaar.

Aardappelopslag probleem in bouwplan
In diverse teelten zoals o.a. suikerbieten, uien en granen, heeft opslag negatieve gevolgen. Aardappelopslag geeft veel extra werk om de opslagplanten te bestrijden en het levert al snel groeiconcurrentie op voor het gewas. Naast meer ziektedruk van Phytophthora en virus voor nabije aardappelpercelen kunnen ook aanwezige aaltjes zich blijven vermeerderen wat meer schade oplevert in het bouwplan.

Grondig aanpakken
Met Crown MH wordt aardappelopslag tot wel 95% verminderd. Start daarom met een grondige aanpak door Crown MH rond augustus in te zetten op een afrijpend maar nog vitaal aardappelgewas. Verliesknollen na de oogst lopen niet meer uit of komen verzwakt boven in de volgteelt.   

Lees meer informatie over Crown MH

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.