Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Hoge druk van echte meeldauw in cichorei

De omstandigheden voor ontwikkeling van echte meeldauw zijn nu erg gunstig. In Dacom is de besmettingskans per perceel goed te volgen. In veel gebieden is inmiddels een advies gegeven om een bespuiting tegen meeldauw uit te voeren. Het groene fungicide Kumar pakt meeldauw effectief aan.

Opbrengstderving door meeldauw
Meeldauw is de meest schadelijke bladschimmel voor cichorei en kan tot maar liefst 11% opbrengstderving zorgen. Echte meeldauw is te herkennen aan de witte, poederachtige sporen op het blad.

Preventief en curatief
Kumar is een geregistreerd middel van natuurlijke oorsprong op basis van kaliumwaterstofcarbonaat. Het is een duurzaam en krachtig fungicide met zowel preventieve als curatieve werking. Zodra schimmelsporen en -draden van echte meeldauw met de werkzame stof in contact komen, verschrompelen deze. Dat komt door een combinatie van osmotische druk, pH-verandering en inwerking door bicarbonaat-ionen.

Advies Kumar

  • Dosering 3 kg/ha
  • In een tankmix  voor het versterken van de curatieve werking 2 kg/ha
  • Gebruik voldoende water (500 l/ha) om het gewas te bedekken
  • Extra hechters of uitvloeiers zijn niet nodig, die zitten al in het product.
  • De oplossing niet aanzuren

Lees meer over Kumar>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.