Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Houd cichorei en witlof onkruidvrij

Door de relatief trage groei en ontwikkeling van cichorei en witlof en de beperkte beschikbaarheid van herbiciden vraagt de onkruidbestrijding in deze gewassen ook dit jaar weer de nodige aandacht. Bonalan is de basis voor een effectieve onkruidbestrijding. Een juiste toepassing is echter cruciaal voor een goede werking.

Bonalan aan de basis
Bonalan is sterk op lastige onkruiden zoals meldesoorten, varkensgras, kleine brandnetel, perzikkruid, hanenpoot en straatgras. Bonalan moet voor het zaaien of planten ingewerkt worden in de bouwvoor. Voor een goede werking is het van belang dat de grond voldoende vocht bevat. Bonalan is veilig voor het gewas en heeft een werkingsduur van circa 3 maanden (afhankelijk van de grondsoort). Na gebruik van Bonalan zijn er minder na-opkomst bespuitingen nodig.

Advies

  • Toepassen vóór zaaien
  • Dosering 8 l/ha. Binnen 3 uur na de bespuiting inwerken
  • Bij cichorei na toepassing direct intensief door de toplaag mengen
  • In de witlofpennenteelt een bespuiting uitvoeren direct voor het ruggentrekken

Lees meer informatie over Bonalan

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.