Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Houd trips in paprika onder controle

De laatste jaren zien we in paprika vroeg in het jaar veel trips. Deze trips krijgt de kans om gewasschade en groeiremming te veroorzaken omdat de biologie nog in de opbouwfase is. De tripspopulatie kan zich dan heel snel ontwikkelen en in januari en februari al voor problemen zorgen.

Ondersteun nu de biologie
BotaniGard WP is een breedwerkend biologisch insecticide op basis van de schimmel Beauveria bassiana en daarmee een natuurlijke vijand van trips. Geef de biologie een steuntje in de rug door op tijd BotaniGard WP in te zetten.

Toepassen is eenvoudig
Voor een optimale werking van BotaniGard WP is het belangrijk dat de insecten geraakt worden. Naast spuiten is een ruimtebehandeling een gemakkelijke maar ook effectieve toepassing. Pas BotaniGard WP bij ruimtebehandelingen om de 5 dagen toe. Foggen is met de meeste apparaten ook een optie omdat de sporen bij een temperatuur van 46⁰C overleven.

Advies BotaniGard WP

  • Dosering spuiten: 0,0625% (62,5 gram per 100 l water)
  • Dosering ruimtebehandeling: 90 gram/1000m2 

    • Voeg een draagstof toe zoals Eko-mist (1/10 van de totale hoeveelheid vloeistof) 
    • Gebruik bij een ruimtebehandeling zoveel mogelijk water

  • Bij voorkeur toepassen in een blokbehandeling met een interval van 5 tot 7 dagen 
  • Voer de behandeling bij voorkeur uit aan het einde van de dag 

Lees meer informatie over Botanigard WP >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.