Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Ideale omstandigheden voor slakken

De wisselvallige zomer was ideaal voor slakken. De populatie slakken lijkt dan ook groter dan ooit. In diverse akkerbouw- en groentegewassen kunnen slakken veel (financiële) schade aanrichten.

De komende tijd zullen gewassen als graszaad, koolzaad en wintergranen gezaaid gaan worden. Slakken eten graag de kiemende zaden en de jonge kiemplantjes op met een slechte opkomst en dunne stand tot gevolg. Ook groenbemesters zijn naast voedsel ook een goede schuilplaats voor slakken waardoor ze makkelijker de winterperiode doorkomen. Om de druk van slakken laag te houden is het belangrijk om de grond niet te kluiterig te houden. Gebruik een slakkenmatje om de aantallen slakken te monitoren.  

Het ziet er naar uit dat we voorlopig met wisselvallige weersomstandigheden te maken blijven houden. Dat vergroot de kans op slakkenschade omdat slakken onder natte omstandigheden langer actief naar voedsel blijven zoeken. Voorkom slakkenvraat en verdere opbouw van de populatie door tijdig slakkenkorrels te strooien.   

Advies Iroxx/Derrex

  • Strooi direct na zaai indien slakkenvraat wordt verwacht of zodra slakken worden waargenomen   
  • Dosering 7 kg/ha  
  • De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten en er nog steeds slakken worden waargenomen.  

Lees meer over slakken en onze oplossingen

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.