Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Insecten bestrijden rond de bloei

Het aantal insecticiden dat ingezet mag worden in de fruitteelt neemt af en de toepassingsvoorwaarden worden steeds strenger. De middelen die beschikbaar zijn moeten zo effectief mogelijk ingezet worden. Momenteel zitten we in de periode rond de bloei en kunnen insecten als roze appelluis, wantsen en zaagwespen behoorlijk wat schade veroorzaken in grootfruit. Gazelle is een van de weinige middelen die bovengenoemde insecten alle drie kan aanpakken.

Schade veroorzaakt door zaagwespen

Monitor de plagen
Als basis voor een bestrijding is het van belang om te weten welke plaaginsecten aanwezig zijn in de boomgaard. Vooral wantsen en zaagwespen zijn een toenemend probleem. Bekijk het gewas nauwkeurig en onderzoek de bomen op aanwezigheid van insecten en volg de waarschuwingen van adviesdiensten. Om te kijken of er zaagwespen aanwezig zijn kan gewerkt worden met vallen.

Gazelle etiket
Gazelle mag voor 1 mei 1 maal toegepast worden in een dosering van maximaal 206 g/ha. In totaal zijn 2 toepassingen per jaar mogelijk met een interval van 30 dagen. Lees het etiket voor de overige toepassingsvoorwaarden.

Advies

  • Zorg dat de insecten goed geraakt worden en bedek het blad goed
  • Gebruik voldoende water
  • Voeg een uitvloeier toe
  • Gebruik maximaal 1x 206 gram Gazelle per ha voor 1 mei

Lees meer informatie over Gazelle>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.