Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Inzet Crown MH bij hoge temperaturen in aardappelen

Ondanks het extreem warme weer blijft een geslaagde bespuiting met Crown MH mogelijk. Het moment van spuiten luistert bij hoge temperaturen wel heel nauw. Deze tips helpen bij een effectieve toepassing.

Gewas voldoende vitaal
Voer de bespuiting alleen uit op een gewas met loof dat op het moment van toepassing, nog zeker 3 weken voldoende groen en vitaal is.

Beregening
Beregening voorafgaande aan de bespuiting geeft enige herstel van het gewas. Hierdoor heeft het gewas de gelegenheid om Crown MH op te nemen. Als er wordt beregend zorg dan dat er 24 uur na de beregening wordt gespoten met Crown MH.

Altijd ‘s avonds spuiten
Het beste spuitmoment is ‘s avond, voor de dauw. Het gewas herstelt zich dan na een warme dag en dit bevordert de opname van Crown MH.

Gebruik voldoende water
Zeker bij deze warme omstandigheden is een goede bevochtiging zeer belangrijk. Gebruik daarom voldoende water, bij voorkeur 500 l/ha.

Advies

  • Spuitmoment 3-5 weken voor verwachte loofdoding/afsterving
  • Spuit op een droog en voldoende vitaal gewas
  • Dosering 11 l/ha
  • Apart spuiten zonder hulpstof
  • Spuit bij voorkeur met 500 liter water per ha

Lees meer informatie over Crown MH

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.