Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Kies het juiste interval bij Biox-M

In de aardappelbewaring valt het momenteel niet altijd mee om de kieming onder controle te houden. Dit seizoen is in veel gevallen door het late rooien (vaak onder natte omstandigheden) de kiemlust groot. Voor een goede toepassing van Biox-M is het kiezen van het juiste interval tussen de gasbeurten van belang.

Diverse factoren bepalen het interval
Bij het kiezen van het juiste interval spelen meerdere factoren een rol. Bijvoorbeeld bij een kiemlustig ras als Agria kan een langer interval worden aangehouden dan bij een ras als Fontane. Daarnaast kan hetzelfde ras verschillende kiemrust vertonen door teelt op verschillende percelen.
Dit seizoen is regelmatig te zien dat hetzelfde ras van hetzelfde perceel, maar met andere oogstdata, heel verschillend reageren in de bewaring. Uiteraard spelen de temperatuur en vochtigheid een grote rol. Fluctuaties in temperatuur en/of te veel vocht zorgen voor meer en een snellere kiemlust. Ten slotte zijn in het algemeen de intervallen langer bij partijen die met Crown MH zijn behandeld in het veld.

Advies bij friet, chips en zetmeel bewaring

• Zonder Crown MH
Houd een strak en kort interval aan van 3 weken (bij de vervolgdosering 30 ml/ton).

• Na Crown MH: bij eerste witte puntjes
Als een partij behandeld is met Crown MH, pas dan Biox-M toe bij het verschijnen van de eerste (kleine) witte puntjes. Het interval is dan ongeveer 3-4 weken (bij de vervolgdosering 30 ml/ton).

Lees hier de protectie van Biox-M voor meer informatie.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.