Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Krachtige kiemremming van start tot finish

Veel aardappelpartijen in opslag zijn inmiddels met goed resultaat behandeld met Biox-M. Witte puntjes en kleine kiemen worden zwart en in veel gevallen zijn er nog geen nieuwe witte puntjes te zien. Met deze aandachtspunten blijft u ook de komende tijd kiemen de baas.

Krachtige start
De startdosering van 60 ml/ton op de eerste witte puntjes laat een goede werking zien. Ook de al aanwezige kleine kiempjes worden vernietigd. Moet de eerste toepassing nog plaatsvinden en zijn er toch al grotere kiemen (zelfs tot een lengte van 1 cm) aanwezig, verhoog dan de startdosering tot 90 ml/ton.

Vervolg
Controleer de partij wekelijks, zorg dat de partij droog blijft en pas Biox-M toe als er witte puntjes verschijnen. Dan kan met een vervolgdosering van 30 ml/ton worden volstaan.

Goede resultaten in gedeeltelijk gevulde schuren
Toepassing in gedeeltelijk gevulde schuren is mogelijk. Zorg ervoor dat de ventilatie overal en gelijkmatig komt. Lucht volgt altijd de weg van de minste weerstand. Het kan soms nodig zijn om één of meer luchtkanalen tijdens (een gedeelte van) de behandeling af te sluiten.

Geen condensvorming
Droge aardappelen en het voorkomen van condens zijn belangrijk voor een goede kwaliteit bij uitschuren. Tijdens de behandeling van Biox-M treedt geen condensvorming op waardoor knollen niet rotten onder bijvoorbeeld de kabels van temperatuurvoelers.

Lees meer over de robuuste aanpak van Biox-M>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.